De winkelacties van 2019 zijn goed begonnen. De eerste actie bij Albert Heijn in Dronten West leverde 1629 artikelen op. We danken iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Dat zijn ook de klanten die bij Albert Heijn in Biddinghuizen statiegeldbonnen hebben ingeleverd. Van de opbrengst daarvan konden 270 artikelen aangeschaft worden.