De Stichting Voedselbank Dronten is op 21 juni 2006 opgericht. Sinds 2013 is zij aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De bank zamelt levensmiddelen in bij producenten en bedrijven. Zo kunnen wij mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken, helpen om in hun dagelijks onderhoud te voorzien.

Op dit moment worden wekelijks 145 voedselpakketten uitgedeeld. De pakketten worden op de centrale locatie aan de Handelsweg Zuid samengesteld; daar vindt ook de wekelijkse uitgifte plaats. Maar er zijn ook uitgiftepunten in Biddinghuizen en Swifterbant.

De voedselbank heeft een brede steun in de samenleving. Lokale bedrijven leveren brood, fruit, groenten, aardappelen, uien en vlees. In regionaal verband is er daardoor zelfs een bescheiden ruilhandel mogelijk. Ook zijn er bedrijven die ons bij onze logistiek en huisvesting helpen. Zo verzorgt Zorgboerderij Dronten het ompakken van aardappels, uien en wortelen in handzame porties. De voedselbank wordt gesteund door een groot aantal Vrienden en Zakenrelaties van de Voedselbank. En verder is er steun van kerken, de Turkse moskee en de serviceclubs.

Het jaar 2020 sloot met een positief resultaat van € 28.076. Het is niet onze bedoeling om winst te maken, maar 2020 was – net als voor de meesten van ons – een bijzonder jaar. Voor het eerst in onze geschiedenis moesten wij voedsel inkopen, omdat er door de corona-crisis minder aanbod van overschotten was. Daardoor moesten wij om financiële steun vragen, die door een gemeentelijk subsidie en steun uit de samenleving heel ruimhartig werd gegeven. Voor het lopende jaar hebben we dan ook geen subsidie meer aangevraagd.

Kerngegevens

Naam Stichting Voedselbank Dronten
Adres Handelsweg Zuid 3 | 8251 JS DRONTEN
Telefoon (0321) 70 16 34
donderdagmorgen en vrijdag tijdens kantooruren
Als de telefoon niet wordt opgenomen, kan het even duren voordat u een boodschap kunt inspreken. De berichten worden elke dag afgeluisterd.
Bankrekening NL 41 RABO 0123 1623 51
RSIN (nummer Belastingdienst) 816887354
Kamer van Koophandel 39094835
Doelstelling
  • het verstrekken van voedselpakketten aan wie dat nodig hebben
  • het voorkomen van de verspilling van goed voedsel
Bestuur
  • voorzitter: Joop de Jager
  • secretaris: Arie Burggraaf
  • penningmeester: Jan-Peter Snijders
  • logistiek: Jan Groenendijk
  • klantenzorg: Willem de Smit
Beloningsbeleid Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen betaling voor hun werkzaamheden.
Jaarverslagen Zie downloads

Downloads

Beleidsplan 2017 en verder pdficon_large
Jaarverslag 2020 pdficon_large
Jaarverslag 2019 pdficon_large
Jaarverslag 2018 pdficon_large
Jaarverslag 2017 pdficon_large
Jaarverslag 2016 pdficon_large