De Stichting Voedselbank Dronten is op 21 juni 2006 opgericht. Sinds 2013 is zij aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De bank zamelt levensmiddelen in bij producenten en bedrijven. Zo kunnen wij mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken, helpen om in hun dagelijks onderhoud te voorzien.

Op dit moment worden wekelijks 140 voedselpakketten uitgedeeld, die goed zijn voor 400 personen. De pakketten worden op de centrale locatie aan de Handelsweg Zuid samengesteld; daar vindt ook de wekelijkse uitgifte plaats. Maar er zijn ook uitgiftepunten in Biddinghuizen en Swifterbant.

De voedselbank heeft een brede steun in de samenleving. Lokale bedrijven leveren brood, fruit, groenten, aardappelen, uien en vlees. In regionaal verband is er daardoor zelfs een bescheiden ruilhandel mogelijk. Ook zijn er bedrijven die ons bij onze logistiek en huisvesting helpen. De voedselbank wordt gesteund door een groot aantal Vrienden en Zakenrelaties van de Voedselbank. En verder is er steun van kerken, de Turkse moskee en de serviceclubs.

De jaarrekening over 2018 sloot met een positief saldo. Dat saldo was ongeveer gelijk aan de opbrengst van de oude bestelbus. De exploitatie van de voedselbank is dus precies sluitend en steun blijft daarom nodig. In de komende tijd wordt gewerkt aan een verhoging van de reclame-inkomsten. Met het gemeentebestuur wordt gesproken over een mogelijk subsidie.

Kerngegevens

Naam Stichting Voedselbank Dronten
Adres Handelsweg Zuid 3 | 8251 JS DRONTEN
Telefoon (0321) 70 16 34
donderdagmorgen en vrijdag tijdens kantooruren
Als de telefoon niet wordt opgenomen, kan het even duren voordat u een boodschap kunt inspreken. De berichten worden elke dag afgeluisterd.
Bankrekening NL 41 RABO 0123 1623 51
RSIN (nummer Belastingdienst) 816887354
Kamer van Koophandel 39094835
Doelstelling
  • het verstrekken van voedselpakketten aan wie dat nodig hebben
  • het voorkomen van de verspilling van goed voedsel
Bestuur
  • voorzitter: Frits Rutgers
  • secretaris: Frank de Graaf
  • penningmeester: Tiny Winter
  • algemeen adjunct: Jelte Ferweda
  • bedrijfsleider: Geert Denijs
  • klantenzorg: Gerrit Ullersma
  • logistiek: Jan Groenendijk
Beloningsbeleid Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen betaling voor hun werkzaamheden.
Jaarverslagen Zie downloads

Downloads

Beleidsplan 2017 en verder pdficon_large
Jaarverslag 2018 pdficon_large
Jaarverslag 2017 pdficon_large
Jaarverslag 2016 pdficon_large
Jaarverslag 2015 pdficon_large
Jaarverslag 2014 pdficon_large
Jaarverslag 2013 pdficon_large
Jaarverslag 2012 pdficon_large

Voedsel verwerven, hoe doen we dat?

Door de samenwerking in de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (Voedselbanken.NL) zijn er drie niveaus in de voedselverwerving. Landelijk worden afspraken gemaakt met bedrijven die op dat niveau werkzaam zijn. Die producten worden verdeeld over regionale depots. In de regio worden daar regionale producten aan toegevoegd, bijvoorbeeld aardappelen uit Flevoland. De producten die wij uit de regionale depots ophalen, worden tenslotte aangevuld met giften van lokale bedrijven en particulieren. Particulieren kunnen terecht bij hun vereniging, in hun kerk of bij een winkelactie. Bedrijven kunnen contact met ons opnemen.