Op vrijdag 29 maart is de nieuwe bus gepresenteerd, die eerder dit jaar is gekocht. Er waren twee redenen om tot die aanschaf te besluiten. Het werken met de oude bus was voor de oudere vrijwilligers langzamerhand om arbo-technische redenen niet meer verantwoord. Er moest namelijk steeds met de hand worden geladen en gelost. De nieuwe bus heeft een rollensysteem, waardoor bij het laden en lossen pallets gebruikt kunnen worden. Dat gaat ook nog eens veel sneller.

Een tweede reden was dat de exploitatie van de bus en met name het koelsysteem van de laadruimte, steeds kostbaarder werd. Met de nieuwe bus kan de voedselbank zeker 7 jaar zonder problemen vooruit.

Waar gebruikt de voedselbank de bus voor?

De voedselbank haalt met de bus elke week voedsel op bij het regionale distributiecentrum van Voedselbanken Nederland in Meppel. Verder wordt er voedsel mee opgehaald bij lokale winkels en bedrijven en er wordt voedsel geruild met de voedselbanken van Amersfoort, Kampen, Elburg, Deventer en Lelystad. Tenslotte gebruikt de Voedselbank de bus om wekelijks voedselpakketten te brengen naar de uitdeelpunten in Biddinghuizen en Swifterbant.

Steun van bedrijven

De voedselbank heeft geen reguliere inkomsten en werkt daarom uitsluitend met vrijwilligers. Het was dus belangrijk om steun te vinden voor de exploitatie van de nieuwe bus. Daarom zijn bedrijven in Dronten benaderd met de vraag of zij tegen betaling hun logo op de bus willen plaatsen. Dat doen twaalf bedrijven: zowel bedrijven die dat eerder deden als nieuwe. De logo’s zijn door Solana uit Dronten gemaakt en aangebracht.

nieuwe bus