Het bestuur van de Voedselbank Dronten heeft het jaarverslag over 2018 vastgesteld. Klik om het volledige verslag te downloaden op de afbeelding hiernaast. Voor de Voedselbank Dronten was 2018 financieel een bevredigend jaar. Het resultaat was positief; daarvoor dankt de voedselbank iedereen. Het is vooral fijn dat het bedrijfsleven en de burgers van Dronten zo goed hebben bijgedragen, maar er blijft nog wel steun nodig.

Nieuwe bus

Mooi was ook de bijdrage van het bedrijfsleven waarmee een nieuwe bus kon worden gekocht. Die koelt beter en is gemakkelijker te onderhouden. Voor onze vrijwilligers is het om arbo-technische redenen belangrijk dat er bij het laden veel minder getild hoeft te worden.

Supermarktmodel

De Voedselbank is blij dat hij in 2018 kon overstappen naar een ander systeem van het verstrekken van voedsel. De klanten kunnen nu zelf bepalen wat zij van het aangeboden voedsel in de komende week niet nodig hebben.

Klantenbestand

Het aantal klanten van de Voedselbank was in 2018 ongeveer hetzelfde al het jaar daarvoor. Gunstig was wel dat er minder voedselpakketten uitgegeven hoefden te worden. Dat kwam doordat veel klanten maar kort hulp nodig hadden. Aan de andere kant: het aantal klanten dat langer dan drie jaar hulp nodig heeft, is ook toegenomen. De voedselbank wil samen met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Stichting De Meerpaal en de gemeente Dronten naar mogelijkheden zoeken om die trend te keren.

Dat betekent niet dat de Voedselbank minder klanten wil helpen: het is zelfs de bedoeling om er meer te vinden. Het lijkt er op dat niet iedereen die voor hulp in aanmerking komt, zich voor voedselhulp meldt. Daarom worden alle professionele en vrijwillige hulpverleners opgeroepen om mogelijke klanten naar de voedselbank door te verwijzen. Dat draagt ook bij aan het tegengaan van voedselverspilling. Mensen mogen zich trouwens zelf ook melden. Dat kan met een simpel formuliertje op de website.

Voedselverwerving

Het is namelijk zeker dat de voedselbank voldoende voedsel heeft. In 2018 had hij meer voedsel te verdelen. De voedselbank gaat zich ook meer inzetten voor het voorkomen van voedselverspilling. Daarnaast moeten de winkelacties genoemd worden, die flink wat opleveren. Het is goed om te zien dat de inwoners van Dronten met de klanten meeleven.

Verdergaan

De voedselbank hoopt eigenlijk vooral dat de klanten die inzet, de bijdragen van het bedrijfsleven en het werk van alle vrijwilligers zien. Want daardoor weten zij dat zij ook niet vergeten worden.