Belangrijkste voorwaarden

De Voedselbank Dronten werkt voor inwoners van de gemeente Dronten. Als het nodig is, kunnen die voor ten hoogste drie jaar in aanmerking komen voor een wekelijks voedselpakket. Afhankelijk van uw omstandigheden wordt regelmatig opnieuw bekeken of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Financiële voorwaarden

De Voedselbank Dronten houdt de voorwaarden aan van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Elk gezin krijgt één voedselpakket. Daarom wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen van het hele gezin.

Het besteedbaar inkomen is het het netto-inkomen minus de vaste lasten. Kort samengevat mag dat per maand hoogstens zijn:
– een basisbedrag van € 135,- voor het gezin plus
– € 95,- voor elke persoon.

Download

Toekenningscriteria voedselbanken pdficon_large

Aanvraag doen

U kunt met dit formulier een aanvraag doen voor hulp van de Voedselbank. Wij nemen binnen een paar dagen contact met u op voor een afspraak. Dan hoort u waar en wanneer u een pakket kunt afhalen.

U kunt uw aanvraag ook mondeling indienen via de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

Andere hulp

Andere hulp nodig? Kijk op Regelhulp. Daar vindt u informatie van de overheid over zorg, welzijn, opvoeden en sociale zekerheid.

Klanten van de voedselbank kunnen voor gebruikte goederen en kleding extra voordelig terecht bij It’s Kringloop.

De voedselbank maakt deel uit van het Netwerk Burgers in de knel, waarin verschillende hulpinstanties samenwerken.

En anders kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenzorg (06 – 48 20 94 85).

Vraag elkaar

Maar misschien bent u op zoek naar heel praktische hulp? Hulp in de tuin? Of vindt u het juist leuk om iets te gaan doen? Achter de bar staan bij de voetbalclub bijvoorbeeld. Kijk dan op vraagelkaar.nl. Het Netwerk Burgers in de Knel gaat daar groepen voor Dronten opzetten.