Wanneer u op jaarbasis de voedselbank steunt met een bedrag van € 100,00 of meer, wordt u door ons als een zakenrelatie beschouwd. We houden u met een periodieke mailing op de hoogte van een aantal ontwikkelingen, waardoor u meer over het reilen en zeilen van de voedselbank te weten komt.

De voedselbank wil haar vermogens- en inkomenspositie graag versterken, om de nodige investeringen te kunnen doen en haar voortbestaan te waarborgen. Er is namelijk een sterke toename te verwachten van het aantal mensen, dat een beroep doet op onze wekelijkse pakketten. Op dit moment zijn dat 145 adressen.

Daardoor nemen onze kosten toe (bestelbus, vrieskisten, materialen). We hebben nu op jaarbasis een bedrag van € 33.000 nodig om alle lopende zaken te kunnen bekostigen. In 2019 was er vanwege de voedselveiligheid een nieuwe (gekoelde) bus nodig. In de komende tijd is de koelvriescontainer aan vervanging toe en we onderzoeken de mogelijkheden voor een overkapping van de losplaats. Doordat de voedselbank alleen met vrijwilligers werkt, blijven de exploitatielasten beperkt.

Partners

Vanaf een bepaald bedrag bent u niet alleen onze zakenrelatie, maar beschouwen wij u als een partner. Daarmee willen we uitdrukken dat u samen met ons onze klanten helpt. Partners mogen het logo van de voedselbank in hun uitingen gebruiken en desgewenst vermelden wij hun naam op deze website. Kijk hiernaast onder Contact.

Contact

Behalve donaties zijn er andere mogelijkheden van sponsoring. Bij een groter bedrag per jaar, plaatsen wij uw logo op onze bus of op deze website. Vandaar dat wij graag met u overleggen. Bel ons tijdens kantooruren, of vul het contactformulier in.

Over de fiscale aspecten heeft de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken een Info bulletin opgesteld.

Download

Info bulletin pdficon_large