Op maandag 4 juni was er bij de Voedselbank een bijeenkomst van vrijwilligers. Tijdens die bijeenkomst werd afscheid genomen van Joke Stoer, die als coördinator van het “kantoor” een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verdere uitbouw van de voedselbank. Nadat enthousiaste vrijwilligers enkele jaren met weinig middelen voor de start van de voedselbank hadden gezorgd, was het tijd voor vernieuwing. Het gebouw werd te klein en het was nodig om veel meer vrijwilligers in te zetten. Wim Lanphen, die die uitbouw verzorgde, legde uit dat dit zonder Joke die het bestuur voortdurend bij de les hield, een stuk langer had geduurd. Gerrit Ullersma reikte haar als dank de erespeld van de voedselbank uit.

Verder werd aan de aanwezigen toegelicht hoe de voedselbank zichzelf wil blijven verbeteren. Inmiddels wordt In Dronten al een tijdje met een supermarktsysteem gewerkt. Dat betekent dat klanten niet meer een voedselpakket krijgen, maar dat zij een keuze kunnen maken uit de voor hen beschikbare producten. De klanten vinden dat prettig en het gaat nog sneller ook. In Biddinghuizen loopt het contact met welzijswerkers tijdens het uitreiken van de pakketten al goed; hopelijk gaat dat in de andere plaatsen ook zo werken. In Swifterbant is een naaiatelier voor de klanten opgericht. Daar kunnen zij onder leiding van een vrijwilliger twee uur per week aan de slag met het maken van kleding.

Zo wil de voedselbank steeds meer midden in de samenleving staan. Wij werken mee aan het fietsproject van de diaconie van de protestantse kerk, waarbij fietsen worden gerepareerd en beschikbaar gesteld aan klanten van de voedselbank. Ook leveren we een bijdrage in het Project Kansrijke Start van Burgers in de Knel. Vanuit de jeugdzorg wordt daarbij hulp (en dus ook voedselhulp voor kraampakketten) gecoördineerd aan gezinnen met jonge kinderen. Op die manier proberen we met elkaar te voorkomen dat kinderen in de knel komen en opgroeien tot de nieuwe klanten van de voedselbank.

Tenslotte gaat het bestuur op zoek naar sponsors voor de nieuwe bestelbus van de voedselbank. De bus krijgt een aangepast laadruim, waardoor deze gemakkelijker te laden zal zijn. De koeling moet ook nog worden ingebouwd en daarmee zal het wel tot oktober duren totdat de bus echt ingezet kan worden. Wie zijn logo op de bus wil, hoeft niet te wachten tot het bestuur langskomt. Bedrijven mogen zich ook spontaan melden.

Joke Stoer en Gerrit Ullersma