Loading...
Voedselbank Dronten2018-03-31T13:54:22+00:00

Welkom bij de Stichting Voedselbank Dronten

De centrale taak van onze voedselbank is het bieden van voedselhulp aan de inwoners van onze gemeente. Maar we willen hen ook meer bieden en daarom nemen wij deel aan het netwerk Burgers in de knel. In het netwerk werken wij met instellingen, de overheid, burgers en bedrijven samen aan perspectief voor onze klanten. Die beide doelstellingen zijn verwoord in het motto van de Voedselbanken: Oog voor voedsel – Hart voor mensen.

Er is meer informatie over armoede in Nederland. Ook leest u daar hoe onze hulp wordt ervaren.

Help mee

Onze organisatie maakt elke week omstreeks 145 voedselpakketten klaar voor zo’n 464 personen. Dat zijn mensen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Helaas neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van deze pakketten voorlopig niet af.

Op dit moment zijn er ruim 100 vrijwilligers bij de voedselbank actief. Die vrijwilligers hebben, zoals wij dat graag zien, een heel diverse achtergrond. Naar verwachting neemt dat aantal nog toe, maar ook u bent nog steeds van harte welkom. Vul dus gerust dit formulier in.

En u kunt ook helpen met een financiële bijdrage of door voedsel te geven.

Het laatste nieuws van de Voedselbank Dronten

Prima opbrengst septemberactie

17 september 2018|0 Comments

Op 14 en 15 september hield de Voedselbank een actie bij Albert Heijn in Biddinghuizen. Dat leverde 1504 producten op, net iets minder dan vorig jaar. Niettemin willen we de kopers en onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor deze prima opbrengst. Het helpt om onze klanten een gevarieerd pakket te kunnen aanbieden. Wij zorgen weer [...]

Recordopbrengst winkelactie

11 juni 2018|0 Comments

Onze laatste winkelactie voor de zomervakantie bij Albert Heijn in Dronten Centrum leverde het recordaantal van 2.535 producten op: meer dan welke winkelactie ooit. Zo hebben we een flinke voorraad voor de zomer. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. In het bijzonder de ene klant van Albert Heijn die 66 producten aan ons mee [...]

Bijeenkomst vrijwilligers

8 juni 2018|0 Comments

Op maandag 4 juni was er bij de Voedselbank een bijeenkomst van vrijwilligers. Tijdens die bijeenkomst werd afscheid genomen van Joke Stoer, die als coördinator van het "kantoor" een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verdere uitbouw van de voedselbank. Nadat enthousiaste vrijwilligers enkele jaren met weinig middelen voor de start van de voedselbank hadden [...]

Meteen doen

Doneren
Hulp aanvragen
Vacatures bekijken

ANBI logo

De Stichting Voedselbank Dronten is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. De gegevens die op de website moeten worden vermeld, staan op de pagina Over ons.

Partners van de voedselbank