Welkom bij de Stichting Voedselbank Dronten

De centrale taak van onze voedselbank is het bieden van voedselhulp aan de inwoners van onze gemeente. Maar we willen hen ook meer bieden en daarom nemen wij deel aan het netwerk Burgers in de knel. In het netwerk werken wij met instellingen, de overheid, burgers en bedrijven samen aan perspectief voor onze klanten. Die beide doelstellingen zijn verwoord in het motto van de Voedselbanken: Oog voor voedsel – Hart voor mensen.

Er is meer informatie over armoede in Nederland. Ook leest u daar hoe onze hulp wordt ervaren.

Help mee

Onze organisatie maakt elke week omstreeks 145 voedselpakketten klaar voor zo’n 464 personen. Dat zijn mensen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Helaas neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van deze pakketten voorlopig niet af.

Op dit moment zijn er ruim 100 vrijwilligers bij de voedselbank actief. Die vrijwilligers hebben, zoals wij dat graag zien, een heel diverse achtergrond. Naar verwachting neemt dat aantal nog toe, maar ook u bent nog steeds van harte welkom. Vul dus gerust dit formulier in.

En u kunt ook helpen met een financiële bijdrage of door voedsel te geven.

Het laatste nieuws van de Voedselbank Dronten

Blij met winkelactie Jumbo

18 maart 2019|0 Comments

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart hebben 31 vrijwilligers van de Voedselbank Dronten zich ingezet om producten in te zamelen. Dat gebeurde bij Jumbo in Dronten Zuid en het leverde 1826 producten op. Ook konden dit weekeinde 220 artikelen worden gekocht van de statiegeldbonnen die bij Albert Heijn in Swifterbant zijn ingezameld. De [...]

Winkelacties 2019 goed van start

21 januari 2019|0 Comments

De winkelacties van 2019 zijn goed begonnen. De eerste actie bij Albert Heijn in Dronten West leverde 1629 artikelen op. We danken iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Dat zijn ook de klanten die bij Albert Heijn in Biddinghuizen statiegeldbonnen hebben ingeleverd. Van de opbrengst daarvan konden 270 artikelen aangeschaft worden. Foto [...]

Winkelacties 2018 succesvol

10 december 2018|0 Comments

De voedselbank hield een winkelactie op 7 en 8 december bij Albert Heijn in Dronten Centrum. Totaal werden 2218 artikelen gekocht. Bij die artikelen waren ook speciale producten voor de kerst, zoals chocoladekransjes. Leuk ook om te vermelden dat van de opbrengst van de statiegeldbonnen die bij de Albert Heijn in Dronten West zijn [...]

Meteen doen

Doneren
Hulp aanvragen
Vacatures bekijken

ANBI logo

De Stichting Voedselbank Dronten is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. De gegevens die op de website moeten worden vermeld, staan op de pagina Over ons.

Partners van de voedselbank