Heb jij als klant koorts? Of klachten aan de luchtwegen? Ben je kortademig of moet je hoesten? Heb je contact gehad met iemand die het coronavirus heeft? Kom niet naar de voedselbank! Vraag iemand anders om je pakket op te halen.

De voedselbank wil niet te veel klanten bij elkaar hebben. En als je komt, houd dan afstand van elkaar. Kijk op Locaties en tijden wanneer je mag komen.

Welkom bij de Stichting Voedselbank Dronten

De centrale taak van onze voedselbank is het bieden van voedselhulp aan de inwoners van onze gemeente. Maar we willen hen ook meer bieden en daarom nemen wij deel aan het netwerk Burgers in de knel. In het netwerk werken wij met instellingen, de overheid, burgers en bedrijven samen aan perspectief voor onze klanten. Die beide doelstellingen zijn verwoord in het motto van de Voedselbanken: Oog voor voedsel – Hart voor mensen.

Er is meer informatie over armoede in Nederland. Ook leest u daar hoe onze hulp wordt ervaren.

Bekijk de rondleiding door ons gebouw.

Help mee

Onze organisatie maakt elke week omstreeks 145 voedselpakketten klaar voor mensen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Het aantal mensen dat gebruik maakt van deze pakketten stijgt op dit moment licht.

Op dit moment zijn er ruim 100 vrijwilligers bij de voedselbank actief. Die vrijwilligers hebben, zoals wij dat graag zien, een heel diverse achtergrond. We hebben regelmatig vacatures. Kijk daarvoor op Aanmelden als vrijwilliger.

En u kunt ook helpen met een financiële bijdrage of door voedsel te geven.

Het laatste nieuws van de Voedselbank Dronten

Frits Rutgers krijgt erespeld

22 november 2021|0 Reacties

Het bestuur heeft in klein gezelschap afscheid genomen van Frits Rutgers. Eerder dit jaar moest hij om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter neerleggen. Inmiddels is hij zo ver hersteld dat hij weer bezoek kan ontvangen. Intussen is zijn reguliere periode als voorzitter verstreken, wat de reden is waarom hij niet meer terugkeert. Bij het [...]

Rode kool uit Biddinghuizen

7 november 2021|0 Reacties

Zaterdag 6 november mochten we bij akkerbouwer Huib Rijk rode kolen snijden. We begonnen om 09.30 uur met 6 vrijwilligers, waarvan enkele ervaren appelplukkers. De vrijwilligers zijn tot 14.30 uur op de akker geweest. Gelukkig hadden we er mooi weer bij. Het is ook fijn dat boer Huib en zijn zoon volop hebben meegeholpen [...]

Nog eens: najaarsoogst

27 oktober 2021|0 Reacties

De aanleiding Omdat de Voedselbank Dronten zijn klanten graag aan gezonde producten helpt, hebben bestuursleden in het voorjaar fruittelers gevraagd om fruit te doneren. Dat leverde niet alleen een mooie hoeveelheid producten op, maar ook de toezegging van vier bedrijven dat daar de eindpluk gedaan mocht worden. Bij veel bedrijven blijft na de oogst [...]

Meteen doen

Doneren
Hulp aanvragen
Vacatures bekijken